Kötegyán története


Kötegyán 1951 óta Békés megyéhez, előzőleg századokon át Bihar vármegyéhez tartozó község, amely a dél-bihari síkságon, a Fekete-Körösből kiváló vízfolyás, a Gyepes-ér mellett fekszik.

A település területén a régészeti ásatások már a bronzkorból találtak emlékeket. A további feltárások során egy kelta sír is előkerült, ami azt mutatja, hogy a település helyén az i.e. III. században átmenetileg kelta törzsek is tartózkodtak, tehát a terület már a honfoglalás előtt is lakott volt.

A honfoglalás idején a terület gyepű vidék volt. A községről az első említést 1213-ban a Váradi Regestrum teszi. A későbbi Bihar vármegye délnyugati szöglete felé elő terület Gyán (Szabadgyán) templomos hely volt. A név egyes források szerint vallon telepesekre utal.

A tatárjárást követően egyre feljebb emelkedő kisnemesi Köte-család vált a falu meghatározó családjává a XV. századig. Ezen időszak alatt lett a település neve Kötegyán.

Az 1514-es Dózsa-féle parasztháború a Köte-család, a mohácsi vészt követő török uralom a település eltűnéséhez vezetett. Kötegyán a XVII. század végén települt újra.

Mára az egész településen kiépült a vezetékes ivóvíz-, gáz-, villany és telefonhálózat, 98% szilárd útburkolattal és útalappal rendelkezik. 

A faluban az egészségügyi ellátás szinte teljes körű a szociális és egészségügyi intézményen belül, 2003-tól bentlakásos idősek otthona is működik. A faluban takarékszövetkezet, posta, rendőrség, polgárőrség áll a lakosság rendelkezésére. 8. osztályos általános iskola és művészeti iskola is van.


A mellette lévő park dísze a millennium emlékére állított napóra. 

A faluban értékes kopjafagyűjtemény található, a 2003-ban jelenlegi formájában kialakított Öko-tó partján.

Legjelentősebb civil társadalmi szervezete a Baráti Kör Egyesület, mely a helyi közművelődést szervezi.

A település határa jelentős vadállománnyal rendelkezik, elsősorban őz, de apróvad is jelentős számban található.

Kötegyán község területe:          42.28 km2
népessége        1660 fő


Kapcsolódó dokumentumok:
Térkép


Felhasználónév:
Jelszó: