Kötegyáni Hírmondó V. évfolyam 3. szám

Tovább»


Adventi Gyertyagyújtás

Tovább»


KRESZ mindenkinek

Tovább»


Sarkadi Kistérségi Sportnap

Tovább»


Közmeghallgatás

Tovább»


A szelektív hulladékgyűjtés témában szemléletformáló film készült a DAREH projektje keretében, melyet az alábbi linken (tovább) megtekinthet.

Tovább»


Pályázati Felhívás

P Á L Y Á Z A T I      F E L H Í V Á S

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

Tovább»


Kötegyáni Hírmondó V.évfolyam 2.szám

Tovább»


Tájékoztató

Rókák veszettség elleni orális immunizálása

2015. október 3-18.

 

A veszettség az egyik legrégebben ismert, embert és állatokat egyaránt megbetegítő, a tünetek jelentkezése esetén halálos kimenetelű fertőző betegség. A világon még napjainkban is évente 30-40 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Hazánkban a 70-es, 80-as évek óta az úgynevezett „erdei veszettség” okoz nagy problémát. Ennek legfőbb terjesztője a róka.

A Földművelésügyi Minisztérium folytatja az 1992-ben elkezdett, évente kétszeri (áprilisban és októberben) végrehajtott, rókák veszettsége elleni immunizálási programot. A 2004-ben elnyert, három évre szóló Phare-pályázat és saját költségvetési forrás eredményeként az ország egész területén végrehajtott vakcinázás nagyon eredményes volt, a 2007. őszi kampánnyal befejeződött. A védekezés természetesen azóta is tart. Az Európai Unió támogatásával ez év őszén is sor kerül az ország valamivel kevesebb, mint 67 ezer km2-es területrészének vakcinázására.

Az október 3-val kezdődő és várhatóan mintegy két hétig tartó vakcinázási kampányt a FM NÉBIH irányításával a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága koordinálja.

Az előkészületek már jóval korábban megkezdődnek. A vakcinázási kampányt szervezők és a technikai végrehajtást végzők szeptemberben, minden érintett megyében szakmai értekezleteken tájékoztatják a résztvevőket a 2015. évi tavaszi kampány eredményeiről, és a 2015. évi őszi kampány feladatairól. Ekkor kapják meg a vadászatra jogosultak a tájékoztató anyagokat és a mintagyűjtéshez szükséges eszközöket. Ekkor kerül kihirdetésre az adott megyében a vakcinázás konkrét időintervalluma, az egyes megyék területéről beküldendő mintamennyiség, valamint a mintagyűjtés kezdete, vége.

A vakcinázási kampányban közreműködnek a megyei Kormányhivatalok állategészségügyi és népegészségügyi szakigazgatási szervei, és végül, de nem utolsó sorban az ország immunizálásra kijelölt területeinek valamennyi vadászatra jogosultja.

A kampányidőszakban közel másfélmillió adag, csalétekbe rejtett vakcina döntő hányadát repülőgépekről juttatjuk ki a területre, amelyek az országban hat repülőtérről, szigorú előírások szerint, precízen tervezett útvonalakon és program alapján startolnak, és megyei ütemezésben (folyamatos ellenőrzés alatt) végzik munkájukat. Az ország kijelölt területének minden km2-ére átlagosan 20 adag csalétekbe rejtett vakcina kerül (kivéve a településeket, a folyókat, tavakat, közutakat, vasútvonalakat).

Azokon a területeken, ahol nem célszerű, vagy tilos repülni, gyalogosan, kézzel kerül sor a vakcina kihelyezésére (Paks, Algyő és Tiszaújváros térségében, a Balaton, Somogy és Zala megyei parti települései közelében, Záhony térségében és repülési tilalmi övezetekben).

A vadászatra jogosultak fontos feladata a kampányokat közvetlenül megelőzően a lakosság tájékoztatása. A hivatásos vadászok ennek érdekében a vadászterületük több forgalmas pontjára feltűnő piros színű, kétnyelvű plakátokat helyeznek ki, és a települések hirdetőtábláira is kikerülnek a megfelelő tájékoztatást adó Felhívás c. plakátok. Az önkormányzatok a rendelkezésükre álló eszközökkel (helyi rádió, tv, újság, stb.) segítik a lakosság minél pontosabb informálását.

A már évek óta tartó vakcinázás eredményeként jelentősen lecsökkent Magyarországon a veszettségi esetek száma. Amíg 1992 előtt évente átlagosan mintegy 1400 esetet regisztráltak, 2004-ben a bejelentett esetek száma alig haladta meg a százat (124 eset), 2009-ben már csak 1 veszettségi esetet jelentettek hazánkban. 2010 első felében öt esetet regisztráltak (a beteg állatok mindegyike az országhatáron- Szerbia felől – átkelve jutott át hazánk területére), míg 2011-ben, 2012-ben nem állapítottak meg veszettségi esetet.

2013 szeptemberében Kecskemét környékén diagnosztizálták a betegséget egy rendellenesen viselkedő rókában. 2013-ban összesen 24, 2014. évben 23 eset került megállapításra. 2015. évben mindezidáig nem állapítottak meg veszettséget Magyarországon. A 2013. év őszén elrendelt gócoltás területéhez képest a NÉBIH döntése értelmében az Európai Bizottság támogatásával idén tavasszal tovább növekedett a védekezésre kijelölt területet. 2015-ben tavasszal és ősszel is azonos területen, mintegy 66 ezer km2-en zajlik a védekezés. Tekintettel a járványügyi helyzet kedvező alakulására, a NÉBIH szakemberei bíznak abban, hogy a kiterjesztett kezelési területtel sikerül megóvni a már mentesnek tekinthető területeket a veszettség vírusától.

A munka eredményességét igazolja a korábbi veszettségi esetek nagyságrendekkel történt csökkenése. Az eredmények ellenére a folyamatos kontroll nem maradhat el. A vakcinázás után (egy hónapos várakozást követően) a vadászterületek kezelőinek a vakcinázott területekről meghatározott számban – a hatósági állatorvosok útján- rókákat kell laboratóriumi ellenőrző vizsgálatra küldeni a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságára.

Noha a veszettség elleni beavatkozás az ember érdekében történik, annak minden terhét az FM és intézményei viselik. A humánegészségügyért felelős tárca mindezidáig nem tudott hozzájárulni a költségekhez.

Bár a veszettség elleni védekezés már hosszú ideje tart, az országos mentességig még további évek vannak hátra. Az WHO előírása szerint az a terület nevezhető veszettségtől mentesnek, ahol két egymást követő évben nem regisztráltak veszettségi esetet. Ennek eléréséhez még komoly erőfeszítésekre van szükség. Annál is inkább állítható ez, mert a szomszédjaink közül csak Ausztria és Szlovákia tart a mentesítés hozzánk hasonló fázisban, míg Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Románia hasonló módszerrel védekezik a veszettség ellen, mint hazánk, de még számos eset fordul elő. Ukrajna, valamint a fenti országok felöl- a veszett rókák bevándorlásának kockázata miatt- továbbra is rendszeres védekezésre kell fölkészülni. Ezért a veszettség elleni vakcinázást a következő években is folytatni kell.

Földművelésügyi Minisztérium

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Tovább»


EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a

„hozzaferesi.iroda@edf.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

Üdvözlettel:

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

 

2015.09.16. 07:30 - 15:00

 

időszakban az alábbi területeken:

 

Kötegyán

Temető utca 1-7,2-4;

 

Tovább»
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VATI


Felhasználónév:
Jelszó: