Meghívó!

Tovább»


Batyus Bál

Tovább»


március 15. képekben

Tovább»


A Helyi Választási Bizottság határozata a román nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának kitűzéséről

Tovább»


Meghívó március 15-re

Tovább»


Tájékoztató a szociális ellátásokat érintő márciustól hatályos változásokról

Tájékoztató

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő

2015. március 1-jétől hatályos változásokról

 

2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

-     Alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

-        Időskorúak járadéka,

-        Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás

-        Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A járási hatáskörbe kerülő aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

-       A foglalkozást helyettesítő támogatás (a továbbiakban: FHT)

-      Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre válik jogosulttá)

1.  Az FHT szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem várható változás

2.  Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, még a jegyzőnek kell felülvizsgálnia, 2015. január 1. és február 28. között, a „szociális törvény” 2015. március 1-jétől hatályos rendelkezései alapján.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

-    Amennyiben a felülvizsgálat során az FHT-ra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:

-            A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és

-      A „Szociális törvény” február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerint jogosultak)

     -      A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak:

-       A „Szociális törvény” február 28-ai szabályai szerint egészségkárosodottak és

-       A 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók

Az FHT iránti kérelem, a foglalkoztatás megszűnését követően a Munkaügyi Kirendeltségen történő jelentkezés alkalmával nyújtható be elsődlegesen.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás iránti kérelem a járási hivatal székhelyén (5720 Sarkad, Szent István tér 7.), illetve az ügysegédi ügyfélfogadások alkalmával a településeken – az önkormányzati hivatalok közreműködését sem kizárva – nyújthatók be.

  

Sarkadi Járási Hivatal

Tovább»


Kötegyáni Hírmondó IV. évfolyam 3. szám

Tovább»


Szociális tűzifa

Tisztelt lakosság!

 

Önkormányzatunk ismét tud élni a szociális tűzifa biztosításának lehetőségével. A téli fűtés a családok számára nagyon nagy teher, a legszegényebb családok segítség nélkül nehezen tudnak gondoskodni a tüzelőről. 

Kötegyán Község Önkormányzata megalkotta a 15/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletét  „A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól”, amely 2014. december 1. napján lép hatályba.

Tovább»


Könyvadomány testvértelepülésünknek Nagyölvednek

Tisztelt Kötegyáni lakosok!

 

Nagyölvednek könyvadomány csomagot szeretnénk eljuttatni, melyhez az Önök segítségét is kérjük, amennyiben megunt vagy feleslegessé vált könyve van és azt szívesen felajánlaná a testvértelepülésünk könyvtára számára, azt legyen szíves eljuttatni december 2. 17.00 óráig a Községi Könyvtárba.

Tovább»


Kötegyáni Hírmondó IV. évfolyam 3. szám

Tisztelt Kötegyáni lakosok!

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Kötegyáni Hírmondó Szerkesztő Bizottsága karácsonyi lapszám kiadására készűl, amennyiben bármilyen közölni valója van a faluval vagy egyéb mással kapcsolatban, kérjük tegye azt meg bátran december 5-ig hivatali munka időben az önkormányzat épületében Bálint Imrénél vagy a kotegyanihirmondo@indamail.hu e-mail címen.

 

Tovább»
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VATI


Felhasználónév:
Jelszó: