Belterületi utak fejlesztése Kötegyán településen - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00030


Kötegyán Község Önkormányzata 2022. decemberében a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 55.056.371,-Ft

A projektről:

Támogatást igénylő neve: Kötegyán Község Önkormányzata

 

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00030

A projekt címe: Belterületi utak fejlesztése Kötegyán településen

A projekt megvalósítási időszaka: 2023.02.01. - 2024.07.31.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.07.31

Támogatás összege: 55.056.371 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt CÉLJA

A projekt célja a települési infrastruktúra korszerűsítése a fejlesztéssel érintett közút burkolatának felújításával, ezáltal, mind a település lakói számára elérhető lakókörnyezet fejlesztése, mind pedig a települési közút infrastruktúrát fenntartó Önkormányzat számára a karbantartási, javítási költségeinek csökkentése, hozzájárulva az így megmaradó költségvetési rész egyéb célokra történő felhasználásához.

A fejlesztés célja:

Kötegyán közigazgatási területén a Szabadság utca Vasút utca és Bartók Béla utca közötti szakaszán útfelújítás és 6 db parkoló építése

 - Tervezet útburkolat hossza 479 méter.

 

A fejlesztés környezeti indokoltsága

A projektben érintett útszakasz rossz minősége miatt (az útburkolaton mozaikos repedések, kátyúk találhatóak foltszerűen. burkolat süllyedés lokálisan fordul elő).a gépkocsi közlekedés sokszor nehezebb az elvárhatónál, mivel jellemzőek a kátyúsodások, a gödrös útfelületek. Nagyobb esőzések alkalmával a kátyúk ill. az út menti mélyedések esetenként kimosódnak, mely megnehezítik az érintett célállomások és lakóingatlanok elérhetőségét. Az utcák tömegközlekedést nem bonyolítanak. További probléma, hogy az egyenetlen útfelület révén a csapadékvíz és a sár jelentős mennyiségben tud összegyűlni az útfelületen, ez pedig hozzájárulhat a gépjárművek gyorsabb amortizációjához, ill a felszáradás után az útpályán jelentős porréteg marad, mely az áthaladó gépkocsi- és motorforgalom következtében már kis sebességnél is jelentős porképződést okozhat. Ennek eredménye az útmenti és a kertekben lévő növényzeten, valamint a lakásokban lerakódó porréteg. A szálló por közvetve pedig számos légúti betegség kialakulásához vezethet.

  

A fejlesztés gazdasági indokoltsága

A projekt segít megteremteni a vonzóbb, élhetőbb fenntarthatóbb környezet feltételeit, továbbá minden infrastruktúra-fejlesztés hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez és élénkítéséhez a modern, vonzó, élhetőbb települési környezet által.

A vonzó jó infrastruktúrával ellátott területek megalapozzák a gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés melynek gazdaság élénkítő hatása van, emellett a tervezett fejlesztések közmunka lehetőséget biztosítanak az érintett településeken élő munkanélküliek idősebb korú munkavállalók számára.

 

További információ kérhető:

Kötegyán Község Önkormányzata

5725 Kötegyán, Kossuth utca 33.

Tel: +36-66/278-422

E-mail: kotegyan@kotegyan.hu

 
Felhasználónév:
Jelszó: